Search
Close this search box.

TER HART Personal Training & Bootcamp

Algemene voorwaarden

Definities: 

– De klant: de natuurlijke persoon zoals vermeld op de voorzijde van dit formulier die de personal trainer tegen betaling inhuurt voor advies en begeleiding van een programma voor training, en/of voeding, en/of leefstijl. 

– De personal trainer: De natuurlijke persoon zoals vermeld op de voorzijde van dit formulier die opgeleid is om klanten tegen betaling te begeleiden bij een programma voor training, en/of voeding, en/of leefstijl. 

– Personal training & Bootcamp: personal training en bootcamp zijn betaalde programma’s met elementen van training, en/of voeding, en/of leefstijl waarin een personal trainer een klant begeleidt om zijn of haar persoonlijke doelen te realiseren. 

Artikel 1: Over Personal Training en de mogelijke risico’s: 

Personal training is een programma met elementen van training, voeding en leefstijl waarin in veel gevallen een component van fysieke inspanning aanwezig is. 

a) U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan of wilt beëindigen. 

b) U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen, zowel qua training als qua voeding of leefstijl. 

c) U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewustzijn. 

Artikel 2: Aard van de overeenkomst: 

De aard van deze overeenkomst is dat u TER HART Personal Training & Bootcamp opdracht geeft voor het adviseren en het samenstellen van uw programma op training, voeding en leefstijl en het begeleiden van dit programma. 

Artikel 3: Aansprakelijkheid: 

a) Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, mobiliteit en het gebruik van diverse conditieen trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door TER HART Personal Training & Bootcamp. 

b) U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken (zie PAR-Q formulier). 

c) Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij TER HART Personal Training & Bootcamp van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en – installaties. 

d) Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij TER HART Personal Training & Bootcamp van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht de fout. 

e) Indien u een trainingstest laat uitvoeren door TER HART Personal Training & Bootcamp, dan vindt dit plaats onder uw eigen verantwoordelijkheid en keuze. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot mijn gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen. 

f) U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. 

g) U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder belangrijk zijn en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door TER HART Personal Training & Bootcamp die de test uitvoert wordt gevraagd. 

h) TER HART Personal Training & Bootcamp verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. 

Artikel 4: Overdraagbaarheid, betalingen, prijzen: 

U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden. 

a) Trainingen dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. 

b) Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. 

c) U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. 

d) U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. 

e) Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid. 

f) U begrijpt dat de Personal Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. 

Artikel 5: Annuleringen of te laat komen: 

a) Personal training en bootcamp sessies die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen moeten binnen 24 uur vooraf worden gemeld. 

b) Annuleringen moeten worden gemaakt per WhatsApp of e-mail gericht aan TER HART Personal Training & Bootcamp of op andere schriftelijke wijze. 

c) U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw personal training en bootcamp afspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland. 

d) De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen. 

e) Indien te laat wordt gestart met de trainings afspraak vanwege uw afwezigheid, wordt deze tijd niet buiten de geplande tijd gecompenseerd. 

f) U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training volledig zal moeten worden voldaan. Het is aan TER HART Personal Training & Bootcamp om eventueel uitzonderingen te maken. 

g) Bij personal training met 2 personen tegelijk (buddy pakket) of bootcamps tot 8 personen wordt een gegeven sessie bij afwezigheid van 1 persoon als gegeven beschouwd en dus van beide personen in rekening gebracht. Er is geen mogelijkheid tot deelrestitutie. 

Artikel 6: Geldigheid en recht: 

a) Deze leveringsvoorwaarden gaan in bij het aangaan van de overeenkomst.

b) Op deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.